Register  |  Login

Song Thất Kiến Cổ

Minimize

Giải Đáp Thắc Mắc

Minimize

Tin tức

Minimize
RSS Feed   Find Show  Sort    Remove Filter
Page 1 of 51 (253 items)First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next Last
  Bùi Quang Hiểu @ 11/27/2015 | 7 Views

 

  Bùi Quang Hiểu @ 9/11/2015 | 124 Views

Thực hiện công văn của Hội Kiến trúc sư Việt Nam về việc thực hiện Nghị định 90/2014/NĐ-CP của Chính phủ về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước' về văn học nghệ thuật, quyết định số 540/QĐ-BVHTTDL về triển khai xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học nghệ thuật năm 2016.

Hội Kiến trúc sư thông báo đến các kiến trúc sư Giải thưởng Nhà nước năm 2016, rất mong sự nhiejet tình tham gia của các kiến trúc sư.

vui lòng dowload Nghị định 90/2014/NĐ-CP

http://ktsvn.net/Downloads.aspx

  Bùi Quang Hiểu @ 9/1/2015 | 28 Views

Giải thưởng Huỳnh Văn Nghệ lần thứ V - giai đoạn 2010-2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức và phát động. Mục đích của giai nhằm khẳng định và ghi nhận những thành tựu trong hoạt động sáng tạo Văn học nghệ thuật qua việc phản ảnh đất nước con và người Bình Dương trong 05 năm qua.

  Bùi Quang Hiểu @ 9/1/2015 | 9 Views

Trong thời gian qua, nhiều kiến trúc sư hội viên chưa đóng hội phí của mình do nhiều lý do khách quan, sau khi nhận được thông báo, nhiều anh/chị đã thực hiện nghĩa vụ của mình (đóng hội phí các năm trước, năm 2015 trở về sau) bằng hình thức  chuyển khoản hoặc tiền mặt. Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh rất hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của các anh chị.

Mong rằng trong thời gian tới đây, tất cả các hội viên, tất cả các chi hội sẽ cùng tham gia hoạt động Hội nhiều hơn nữa để góp phần xây dựng Hội ngày càng phát triển hơn.

  Bùi Quang Hiểu @ 7/31/2015 | 119 Views

Page 1 of 51 (253 items)First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next Last

Cuộc vận động sáng tác

Minimize

 

Kết quả cuộc vận động sáng tác
"Ý TƯỞNG KIẾN TRÚC VỚI KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ" lần 3 năm 2012


XẾP HẠNG B :

 

Kết nối tôi

TG: KTS Đồng Lâm Thanh Tùng

 

XẾP HẠNG C : 

Tái sinh một không gian

TG: KTS Huỳnh Thanh Bình 

 

Giấc mơ trưa

TG: KTS Trương Tuấn Tài

 

 XẾP HẠNG KHUYẾN KHÍCH :

 Phố cỏ 

TG: KTS Quan Khoa Lộc

 

 

Mô hình nhà ở tiện nghi dành cho
người thu nhập thấp

TG: KTS Nguyễn Thị Lệ

 

 

Sắc màu trong cuộc sống 

TG: KTS Trần Quốc Tuấn