Register  |  Login

Song Thất Kiến Cổ

Minimize

Giải Đáp Thắc Mắc

Minimize

Tin tức

Minimize
RSS Feed   Find Show  Sort    Remove Filter
Page 1 of 50 (249 items)First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next Last

Trong thời gian qua, nhiều kiến trúc sư hội viên chưa đóng hội phí của mình do nhiều lý do khách quan, sau khi nhận được thông báo, nhiều anh/chị đã thực hiện nghĩa vụ của mình (tiền mặt hoặc chuyển khoản). Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh rất hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của các anh chị.

  Bùi Quang Hiểu @ 7/31/2015 | 14 Views

Tên giải thưởng: Giải thưởng Văn học Nghệ thuật của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Giải thưởng Văn học Nghệ thuật hàng năm của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam có phạm vi cả nước, được tổ chức xét chọn, trao giải định kỳ hàng năm, đối với các thể loại tác phẩm văn hóa nghệ thuật bao gồm cả nghệ thuật kiến trúc.

Hội Kiến trúc sư Tp.HCM thông báo đến các kiến trúc sư hội viên và rất mong các kiến trúc sư nhiệt tình tham gia

- Thời gian nộp tác phẩm: trước ngày 29 tháng 10 năm 2015

  Bùi Quang Hiểu @ 7/23/2015 | 11 Views

Cuộc họp thường niên của Hội đồng Kiến trúc sư Châu Á (ARCASIA) lần thứ 36 và Diễn đàn kiến trúc sư Châu Á lần thứ 18 (Forum Arcasia 18) 2015 sẽ được tổ chức tại Ayutthaya, Thái LAn từ ngày 10 - 16/11/2015 với chủ đề "Future of the Past".

Forum Arcasia là Diễn đàn khoa học, là cơ hội để đông đảo kiến trúc sư đến từ nhiều quốc gia trên thế giới cùng chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm trong trong thiết kế kiến trúc và đô thị nhằm hướng tới những sáng tạo mới.

Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các kiến trúc sư hội viên chương trình các hoạt động của ARCASIA để tham khảo trước. Nếu kiến trúc sư nào quan tâm muốn đến với ARCASIA vui lòng đăng ký về Văn phòng Hội trước ngày 25/8/2015 để Hội sắp xếp đặt Tour tổ chức chuyến đi.

  Bùi Quang Hiểu @ 7/23/2015 | 4 Views

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội, trong đó công tác hội viên và Chi hội được đặc biệt quan tâm vì đây là nền tảng cốt lõi cho tổ chức Hội.

Căn cứ Nghị quyết Ban chấp hành Hội Kiến trúc sư thành phố lần 2 - Khóa VI họp ngày 23/6/2015 trong đó có nội dung về công tác củng cố các hoạt động Hội và hội viên nhằm tổ chức các sinh hoạt Hội được hiệu quả, đi sâu vào chuyên môn. Hội Kiến trúc sư thành phố rất mong muốn các hội viên quan tâm phối hợp cùng Hội thực hiện.

  Bùi Quang Hiểu @ 7/23/2015 | 9 Views

Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức Cuộc thi tuyển chọn Kiến trúc Nhà ở Việt Nam 2015 từ tháng 8/2015 đến tháng 10/2015

Mục đích của cuộc thi nhằm thu thập, tuyển chọn những công trình kiến trúc nhà ở tiêu biểu đã được xây dựng. Tạo cơ sở khuyến khích, định hướng xã hội ứng dụng, nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư trong việc thiết kế, xây dựng nhà ở. Tạo diện mạo kiến trúc có giá trị thực tiễn, đẹp về thẩm mỹ, tiện dụng về công năng, mang ý nghĩa xã hội tích cực. Định hướng công tác thiết kế, xây dựng theo hướng phát triển bền vững, thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Hội Kiến trúc sư TP.HCM thông báo đến tất cả hội viên, rất mong sự nhiệt tình tham gia của các kiến trúc sư.

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 10/8/2015 - 09/9/2015

 

  Bùi Quang Hiểu @ 7/22/2015 | 12 Views

Page 1 of 50 (249 items)First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Next Last

Cuộc vận động sáng tác

Minimize

 

Kết quả cuộc vận động sáng tác
"Ý TƯỞNG KIẾN TRÚC VỚI KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ" lần 3 năm 2012


XẾP HẠNG B :

 

Kết nối tôi

TG: KTS Đồng Lâm Thanh Tùng

 

XẾP HẠNG C : 

Tái sinh một không gian

TG: KTS Huỳnh Thanh Bình 

 

Giấc mơ trưa

TG: KTS Trương Tuấn Tài

 

 XẾP HẠNG KHUYẾN KHÍCH :

 Phố cỏ 

TG: KTS Quan Khoa Lộc

 

 

Mô hình nhà ở tiện nghi dành cho
người thu nhập thấp

TG: KTS Nguyễn Thị Lệ

 

 

Sắc màu trong cuộc sống 

TG: KTS Trần Quốc Tuấn